Potrebujete produkt na mieru?

GS Webdesign

tvorba webových stránok

 • prehľadný a pútavý web design stránky
 • registrácia domén a zriadenie web hostingu
 • optimalizácia obsahu webových stránok
 • tvorba reklamných bannerov
 • preklad textov
GS Webdesign - komplexná tvorba webových stránok

GS E-shop

internetový elektronický obchod

 • evidencia (katalóg) produktov
 • registrácia užívateľov a správa užív. účtu
 • nákupný košík a správa objednávok
 • platobné metódy
 • starostlivosť o zákazníka
GS E-shop - internetový elektronický obchod

GS CMS

redakčný a publikačný systém

 • systém pre riadenie obsahu webovej stránky
 • jednoduché a intuitívne ovládanie
 • prístupnosť aj cez mobilné telefóny
 • výrazné šetrenie nákladov
 • podpora SEO - Search Engine Optimization
GS CMS - redakčný a publikačný systém

Služby / GS Webdesign – komplexná tvorba webových stránok

V oblasti tvorby webových stránok (webdesign) ponúkame a zabezpečujeme komplexné služby tak, aby to bolo čo najpohodlnejšie, efektívne a samozrejme v čo najkratší možný čas.

1. Prehľadný a pútavý web design stránky

Pri prvom stretnutí vyberieme spolu s klientom najlepší design vystihujúci prezentovaný obsah, spôsob navigácie a rozmiestnenie podstránok. V priebehu vytvárania bude web prezentácia k nahliadnutiu na http://www.grand studio.sk. Takýmto spôsobom bude mať klient možnosť pripomienkovať danú web prezentáciu. Už po prvej konzultácii a po vzájomnej dohode sa zaregistruje doména a zariadi sa profesionálny webhosting.

2. Redesign/ audit web prezentácie

Dynamická web prezentácia môže byť buď vytvorená výlučne programom Flash, alebo iba obohatená o dynamické prvky. Z hľadiska optimalizácie SEO - Search Engine Optimization - je výhodnejšia druhá možnosť. Aj v tejto oblasti svojim klientom poradíme najvýhodnejšie alternatívy s ohľadom na účel webovej stránky, no konečné rozhodnutie, ako má web prezentácia vyzerať zostáva výlučne na klientovi.
Redesign web prezentácie spočíva v navrhnutí modernejšieho vzhľadu podľa starej web prezentácie, obohatenú o dynamické prvky, prípadne doplnenie hudobného podkladu alebo úvodnej animácie, ktorá prebehne pri zobrazení webovej stránky.

Službu audit web prezentácie ponúkame v dvoch variantoch, a to buď ako kompletný, alebo čiastočný audit (zameraný na stanovenú oblasť), slúži klientovi, aby sa ubezpečil, ako je na tom jeho web prezentácia z hľadiska optimalizácie SEO, prístupnosti z rôznych oblastí, správnosti zdrojového kódu (XHTML, PHP, CSS). Poskytuje tiež informácie o tom, či je web prezentácia zaregistrovaná. Prípadne pomáha nájsť dôvod nízkej návštevnosti web prezentácie.

3. Registrácia domén a zriadenie web hostingu

Webhostingové služby priamo neposkytujeme. Avšak vieme doporučiť spoľahlivé firmy poskytujúce webhostingové služby so 100% dostupnosťou, prípadne môžeme tieto služby po dohode s klientom vybaviť (čo zväčša praktizujeme). Top partnerom v poskytovaní hostingu je spoločnosť NETROX SYSTEMS s.r.o..

4. Optimalizácia obsahu web stránok pre vyhľadávače (SEO - Search Engine Optimization)

5. Pekná URL (angl. Cool URL)

6. Validné XHTML stránky podľa štandardu W3C

7. Prístupnosť web stránok podľa štandardov Web Accessibility, BlindFriendly

Nikto nebude vynechaný! Nie všetci návštevníci používajú najrozšírenejší prehliadač web stránok, majú nastavené štandardné rozlíšenie a bezchybný zrak. Služby prístupnosti (Accessibility a BlindFriendly) zabezpečujú, že web stránky budú prístupné pre všetkých.

8. Vytvorenie reklamných bannerov

Pri tvorbe webových stránok ponúkame aj tvorbu reklamných bannerov v programe Flash od spoločnosti Adobe, ktorými klient priláka viac potenciálnych zákazníkov, aby si prezreli jeho webovú stránku. Vieme taktiež poradiť, a to podľa zamerania klientovej spoločnosti, aj pri výbere internetových portálov, na ktorých je možné prezentovať firmu pomocou reklamného banneru.

9. Registrácia web prezentácie v najznámejších vyhľadávačoch

Nato, aby web prezentácia slúžila podľa klientových predstáv, musí byť zaregistrovaná v základných katalógových (Azet, Zoznam, Atlas, Centrum, Szm, ...) a fulltextových vyhľadávačoch (napr. Google a iné) na Slovensku a v zahraničí. Naša firma GRAND STUDIO ponúka túto službu v rámci balíka GS STANDARD PLUS a GS PROFESSIONAL zdarma. (podrobnosti o variantoch sú uvedené v „Cenníku ponúkaných služieb“).

10. Aktualizácia a údržba web prezentácie

Aby web prezentácia spĺňala svoj účel, mala by obsahovať čo najčerstvejšie informácie o klientovi, preto je jej aktualizácia nevyhnutná. Ponúkame 2 typy aktualizácie: paušálnu alebo jednorázovú. K balíku GS PROFESSIONAL ponúkame zdarma až dvojmesačnú údržbu a aktualizáciu web prezentácie a k balíku GS STANDARD PLUS prvý mesiac aktualizáciu prezentácie zdarma.

11. Preklad textov webovej stránky do viecerých jazykov

Ponúkame komfort pri tvorbe webových stránok a snažíme sa o ich propagáciu vo svete. Z toho dôvodu sme našu ponuku rozšírili o prekladateľskú činnosť. Zatiaľ ponúkame preklad webových stránok do anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, ukrajinského a poľského jazyka. Ďalšie jazykové varianty pripravujeme.

12. Výroba CD vizitky s offline obsahom web prezentácie

Vo svojej ponuke máme aj výrobu CD vizitiek s obsahom webovej stránky. Takto sa môže sprístupniť klientovo portfólio aj pre tých záujemcov, ktorí nemajú prístup k internetu. Vzhľad CD vizitky môže byť totožný so vzhľadom tlačenej vizitky.

Výhody našich produktov a služieb


 • Poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby pri tvorbe webových stránok (napr. tvorba logotypu, reklamných flash bannerov, preklady textov do rôznych jazykov a pod.).
 • Stránky sú optimalizované pre vyhľadávače - SEO podľa štandardov W3C.
 • Svoje webové stránky si môžete podohlne spravovať pomocou CMS redakčného systému priamo cez mobil.
 • Pre našich zákazníkov poskytujeme telefónickú a e-mailovú podporu zdarma.

 

Kontakty


 • Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Sluk
 • Mobil: +421 (0)908 262 508
 • E-mail: reklamaTvorba webových stránok a počítačová grafika | GRAND-STUDIOgrandstudio.sk
 • Web: www.grand-studio.sk
 • Objednávkový formulár: zobraziť